Μερικές φορες πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα τα οποία θα εκτελούν αυτόματα άλλα προγράμματα ή άλλες διεργασίες. Αυτό είτε γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στον υπολογιστή την ώρα που θέλουμε να γίνει η ενέργεια αυτή είτε γιατί έχουμε έναν server και θέλουμε να κάνει σε συγκεκριμένες ώρες κάποιες διεργασίες, όπως για παράδειγμα ένα reboot.

Αρχικά, πρέπει το πρόγραμμα μας να ξέρει ακριβώς την ώρα που ένα κομμάτι κώδικα εκτελείτε. Η time module η οποία έρχεται προεγκατεστημένη επιτρέπει στο πρόγραμμα μας να διαβάζει την δεδομένη χρονική στιγμή.

Αποτελείτε από αρκετές function αλλά οι πιο χρήσιμες είναι η time.time() και η time.sleep function.

Για να κάνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που να αυτοματοποιεί  διαδικασίες θα πρέπει να έχουμε κάτι σαν στάμπα μέσα στον κώδικα που να δείχνει πότε πρέπει να συνεχίσει ή όχι. Ξεκινώντας,

H time.sleep(t) έχει ως παράμετρο το t το οποίο είναι τα δευτερόλεπτα που θέλουμε να περιμένει το πρόγραμμα μας. Οπότε αρχικά θέλουμε ο χρήστης να ερωτηθεί πόση ώρα θέλει να περιμένει το πρόγραμμα μας για να κανει restart.

έπειτα θα ελέξουμε τα δεδομένα του χρήστη μετατρέποντας αυτό που μας έδωσε σε έναν ακέραιο   αριθμό(int). Αν το πρόγραμμα μας δώσει exeption ValueError (σχετικά με τα exceptions δες εδω) τότε ο χρήστης ενημερώνεται γιαυτό, οπότε έχουμε

Για να απλοποήσουμε τον κώδικα μας θα βαλουμε τα παραπάνω μέσα σε μια function,

έπειτα θα ελέξουμε τα δεδομένα του χρήστη μετατρέποντας αυτό που μας έδωσε σε έναν ακέραιο   αριθμό(int). Αν το πρόγραμμα μας δώσει exeption ValueError τότε ο χρήστης ενημερώνεται γιαυτό, οπότε έχουμε

Τέλος, θα πρέπει να δώσουμε την επιλογή να ο χρήστης να μπορεί να το σταματήσει με τον συνδυασμό ctr – c όπως γίνετε στα windows,

Το μόνο που μας έμεινε είναι να δώσει την κατάλληλη εντολή μέσω cmd ώστε να γίνει restart. Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε το os module που και αυτό έρχετα επισής προεγκατεστημένο με την python. Έπειτα με την εντολή os.popen(“shutdown -t 0 -r -f”). Καταλήγοντας ο κώδικας μας έχει ως εξής,