Τι είναι η Hyper-V τεχνολογία;

Η Hyper-V είναι μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείτε για να τρέξουμε παράλληλα με το λειτουργικό μας σύστημα άλλα λειτουργικά συστήματα, όπως πχ Ubuntu, Kali, τα οποία ονομάζονται Virtual Machines. Επιτρέπει το σύστημα μας να μοιράζεται το hardware(CPU, RAM) του με τα Virtual Machines κάνοντας τα πλήρως λειτουργικά δίνοντας.

Πως λειτουργεί η Hyper-V

H Hyper_V χρησιμοποιεί τον Windows hypervisor, ο οποίος με την σειρά του είναι υπέυθυνος για όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του hardware του συστήματος του Virtual Machine. O Hypervisor διαχωρίζει τους πόρους του συστήματος με τους πόρους που το Virtual Machine έχει πρόσβαση, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα isolated περιβάλλον ώστε να τρέχει αυτόνομα.

Ενεργοποίηση Hyper-V μέσω PowerShell

Requirements

  • Windows 10 Enterprise, Professional, or Education
  • 64-bit Επεηεργαστή με Second Level Address Translation (SLAT).
  • Η CPU μας να υποστηρίζει   VM Monitor Mode Extension (VT-c on Intel CPU’s).
  • Ελάχιστη of 4 GB ram.

To hyper V δεν μπορεί να ενεργοποηθεί στα Windows Home

  • Αρχικά εκτελούμε το PowerShell σαν Administrator
  • Έπειτα για την ενεργοποίση του Hyper V πληκτρολογούμε,
  • Για την απενεργοποίηση του Hyper V εκτελούμε την εξής εντολή,